Úvod Fotogalerie Akce Facebook Kontakty

 

3. prosince, se uskutečnilo na hradě Rabí Nebíčko & Peklíčko. Na odkazu YouTube můžete sledovat video z akce:

https://www.youtube.com/watch?v=1qhXkiO1uoQ&feature=youtu.be

 

30. dubna 2017- opět stavíme tradiční májku v našich obcích.

 4. května 2017 - přednáška o letcích RAF, 18:00 v učebně MěÚ

Přednáška se zaměřuje na letce, kteří se nejrůznějšími cestami snažili bojovat proti okupantům jejich země. Časová linie začíná událostmi let 1938 a 1939, Mnichovským diktátem a zabráním zbytku Československa, a končí poúnorovými událostmi. Vyzdviženy budou čtyři z mnoha jedinečných a často velice krutých životních příběhů. Mimo generálporučíků a legend československého letectva Františka Fajtla a Františka Peřiny budou zmíněny i tragické osudy armádního generála/Air marshala RNDr. Karla Janouška a plukovníka in memoriam Františka Truhláře. Vyzdviženy však budou také osudy plzeňských a karlovarských letců, včetně místních rodáků.

Cílem je připomenout, představit a hlavně nezapomenout na tyto dlouho opomíjené hrdiny našeho národa.

Součástí přednášky je i ukázka četných dobových artefaktů a publikační činnosti autora.

 

5. června 2017 - Vítání občánků v obřadní síni MěÚ Rabí

9. června 2017 - Noc kostelů, koncert Velkoboru v 18:00, Rabí