Úvod Fotogalerie Akce Facebook Kontakty

Změna provozu s ohledem na pandemii

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA RABÍ

Špacír na Rabí - CZE

Špacír na Rabí - DE

Město Rabí       

 

Hlavní magnet pro návštěvu malého městečka malebně rozloženého pod strmými hradními zdmi, představuje samozřejmě hrad, národní kulturní památka. Město Rabí se může pochlubit i řadou dalších kulturních památek, stejně jako neustále se rozšiřující sítí služeb pro návštěvníky. A těch ročně přijdou desetitisíce. V těsné blízkosti hradeb zřídili v 17. století svůj hřbitov příslušníci místní židovské komunity. Vytvořili uměleckou ojedinělost. Jen výjimečně lze totiž vápenec použít jako základní materiál pro náhrobní kameny. Mezi omšelými pomníky, ze kterých dýchá kouzlo patiny, se zastavil čas. Barokní židovské náhrobky nejsou jedinými prvky tohoto rozkošatělého vyumělkovaného slohu v Rabí. Náznaky dosud poznáváme v objektech bývalého panského dvora, v barokním slohu je vystavěn hřbitovní kostel sv. Jana Nepomuckého. A náměstíčko, obklopené překrásnými štíty selského baroka, si kdekdo vyfotografuje. Pro krásu, pro vzpomínku. Jako nazdobené perníčky nebo vystrojené pouťové koláčky září průčelí bývalých statků. Jen kousek od městečka na hřebeni Líšné zůstaly zřetellé zdi bývalé kaple Všech svatých. Legendy sem dokonce umísťují působení mnicha Vintíře nebo hovoří o hlásce hradu. Jiná historka vypráví o čertově kopytu, černé svatbě a podzemní sluji. Kdo se odváží stoupnout na kámen s otiskem kopyta a zadupat, ten pozná! Více o Městu Rabí čtete zde.

 

 

 

Předmětem projektu „Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDHO Rabí“, který je spolufinancován Evropskou unií, je pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO Rabí, který během mimořádných událostí zrychlí příjezd jednotky na místo zásahu, čímž rozšíří možnosti a zvýší kvalitu záchranných a likvidačních prací, a v případě potřeby bude využíván též k nouzovému zásobování obyvatel obcí, popř. k jejich včasné a bezpečné evakuaci.

Zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Rabí a současně příjemcem dotace z Integrovaného regionálního operačního programu je Město Rabí.

Realizací projektu se posílí technika a tím i zvýší připravenost základních složek IZS ve správním území ORP Sušice pro řešení mimořádných událostí způsobených změnami klimatu, zvláště pak nadprůměrnými sněhovými srážkami a masivními námrazami.

Projekt pro SDHO Rabí

Aktuality z městského úřadu

Pořádané akce