Úvod Fotogalerie Akce Facebook Kontakty

Formuláře ke stažení

Povodňová komise Rabí - kontakty


KULTURNÍ DŮM RABÍ

Smlouva o pronájmu KD.pdf


 DOTACE SPOLKŮM - PŮSOBÍCÍ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ RABÍ,BOJANOVICE,ČEPICE

Žádost o poskytnutí účelové dotace na činnost spolku.pdf 
Žádost o poskytnutí účelové dotace na činnost spolku.doc
Smlouva o poskytnutí účelové dotace.pdf
Smlouva o poskytnutí účelové dotace.doc
Vyúčtování účelové dotace na činnost spolku.pdf
Vyúčtování účelové dotace na činnost spolku.doc

 HROBOVÁ MÍSTA 

Žádost o ukončení nájmu hrobového místa.pdf


MATRIČNÍ ÚŘAD

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu.pdf

Žádost o nahlížení - doslovný výpis z matričních knih.doc

Oznámení o přijetí předchozího příjmení pro rozvodu manželství.doc

Dotazník k uzavření manželství.pdf

Dodatek k dotazníku k uzavření manželství.doc

Žádost o povolení uzavření manželství.doc

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve.doc

Žádost o vystavení právní způsobilosti k uzavření manželství.doc

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru.doc

Žádost o zapsání příjmení matky na základě uzavření sňatku do RL dítěte.doc


BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Žádost o byt.pdf


OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Žádost o povolení kácení dřevin.pdf

Žádost o povolení kácení dřevin.doc


SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace.pdf


PŘIDĚLENÍ ČÍSEL POPISNÝCH A EVIDENČNÍCH

 Žádost o přidělení č.p., č.e. pro existující stavbu v miunulosti zkolaudovanou.pdf

 Žádost o přidělení č.p., č.e. pro existující stavbu v miunulosti zkolaudovanou.doc

 Žádost o přidělení č.p., č.e. pro novostavbu.pdf

 Žádost o přidělení č.p., č.e. pro novostavbu.doc

 


 

ÚZEMNÍ PLÁN

Návr změny územního plánu.pdf

Návrh změny územního plánu.doc

Územní plán - Rabí změna č.1.jpg

Územní plán - Rabí.jpg

Územní plán - Rabí výřez.jpg

Územní plán - Rabí, popis funkčního využití.jpg

Územní plán - Bojanovice.jpg

Územní plán - Čepice.jpg