Úvod Fotogalerie Akce Facebook Kontakty

Kultura a příroda

Socha Sv. Jana Nepomuckého

Sochu vytvořila sklářka Vladimíra Tesařová (tvůrkyně známého skleněného oltáře v Dobré vodě na Šumavě) z podnětu kytaristy a vodáka Lubomíra Brabce, který v Čepicích žije. Jedná se o největší skleněnou plastiku tohoto světce na světě. Zobrazení svatého je navíc jako jediné v historii oboustranně inverzní tak, aby jej viděli nejen procházející po mostě, ale i vodáci proplouvající po řece. Od dob první světové války nebyla v Čechách na žádném mostě instalována ani jedna socha tohoto českého světce i přesto, že to bylo po staletí zvykem. Socha má požehnání od samotné jeho excelence arcibiskupa pražského kardinála Duky, primase českého a jeho excelence mons. Jiřího Paďoura, biskupa českobudějovického. Ten také u kapličky na návsi sloužil mši svatou.

Přírodní zajímavosti

Přírodní rezervace Čepičná (ev. č. 2054) je významnou přírodní lokalitou. Na vápencovém podloží se tu vyskytuje řada chráněných druhů vzácných vápnomilných a teplomilných rostlin, jako jsou smrkovník plazivý, kruštík tmavočervený, okrotice bílá, okrotice červená, vratička měsíční, hořec brvitý, trýzel vonný, hlaváč fialový, prorostlík srpovitý, ožanka hroznatá, rozrazil ožankovitý, čistec přímý, lomikámen tříprstý, zimostrázek alpský, vlnice chlupatá, orchideje vstavač kukačka a vstavač osmahlý. Lesní porost na vápenci tvoří významnou genovou základnu buku lesního, území je významné i z hlediska entomologického, rezervace je nedílnou součástí územního systému ekologické stability. Nejcennějšími lokalitami jsou vrchy Čepičná (671m n. m.) a Chanovec (555m n. m.), které se zvedají nad levým břehem Otavy. Částečně zatopené, již zarybněné a vegetací proměněné lomy po těžbě vápence v okolí obce dotvářejí krajinu.

Okolí obce

V blízkosti největší zřícenina v Čechách - hrad Rabí a židovský hřbitov v Rabí. Mezi obcemi Čepice a Budětice (mezi vrchem Chanovec a vrcholem Líšné) se nachází Vintířův pramen se studánkou, ke které se váží pověsti o sv. Vintířovi a jejíž voda by měla být léčivá. V blízkosti se nachází další studánka, Lukášův pramen.

Akce

Obec stále ještě žijící tradičními zvyky jako jsou masopustní průvody, stavění májek ručním způsobem, velikonoční řehtání a pomlázka, společná mikulášská nadílka, hasičské bály atd. K nim však přibývají zvyky nově vytvořené - srazy harmonikářů, adventní setkání u kapličky, vánoční sjezdy Otavy na kánoích, společné turistické výšlapy, drakiáda atd.

Většina akcí je pořádána nebo podporována Sborem dobrovolných hasičů.